Cà gai leo giải độc gan thần kì

Cà gai leo hình dạng thân nhỏ có nhiều gai và thân có thể dài đến 6m hoặc hơn, mọc hay hoặc bò. Cà gai leo Thân nhẵn phân cành nhiều, hóa gỗ, cành được phủ long hình sao có rất nhiều gai màu vàng cong. Lá cà gai leo có màu xanh mọc so […]

Chữa mất ngủ bằng cây lạc tiên

Cây lạc tiên một loại dược liệu được dùng trong đông dược và cả tân dược. Loại Cây mọc ở nhiều nơi nhưng thường được tìm thấy ở các bãi hoang, bờ bụi. Loại này còn có nhiều tên gọi như: cây lạc, cây lồng đèn, hồng tiên, mắc mát, long châu quả… Tên khoa […]